De speerpunten

Welvaart creërende werkende mens
Infrastructuur
Gelijke kansen is geen gelijkheid
Kerntaken overheid
Overheid kutback

Welvaart creërende werkende mens... 

De meeste partijen willen jobs creëren, en wel zo veel mogelijk. De Grap.be wil enkel welvaart creëren. Uiteraard moet daarvoor gewerkt worden, maar werk op zich mag geen doel zijn. Door welvaart op te bouwen zullen er ook jobs komen, door enkel jobs te creëren wordt welvaart afgebroken.

Het is onzin om mensen aan het werk te zetten als het geen extra welvaart creëert, we willen expliciet zelfs vechten tegen de zogenaamde Breendonk jobs. Die benamining komt van het Fort Breendonk waar gevangenen van het regime tijdens de WOII aan het werk werden gezet op het binnenplein: Daar werd men verplicht om de berg zand aan van de ene kant, met de hand/shop naar de andere kant te verplaatsen. Wie dat niet snel genoeg deed kreeg een rammeling. En als de berg eindelijk volledig en met hard werken was verplaatst, werden de slachtoffers van het regime verplicht terug te beginnen in omgekeerde zin. De jobs putten mensen verschrikkelijk uit, en waren enkel bedoelt om mogelijke opstanden te vermijden. Het zal duidelijk zijn dat het geen enkele welvaart meebracht...

We willen expliciet de Breendonk jobs afbouwen.

Tegelijk willen we mensen die wél welvaart creëren in het algemeen, en zeker diegene die dat doen door hárd te werken, extra aanmoedigen. Het is waanzin dat die mensen nu al officieel en zelfs gemiddeld meer/harder werken voor de staat, dan voor het eigen gezin...

Infrastrucuur

Hoe kan je in godsnaam tegelijk proberen de groei elk jaar met enkele procenten te laten toenemen, en tegelijk de infrastructuur verwaarlozen en afbouwen?!?? We proberen in Belgie groei te laten toenemen, we bouwen gigantische containerdokken bij bouwen luchthavens uit. Tegelijk vallen verlichtingspalen op de snelwegen omver van de roest, brokkelen tunnels af in onze hoofdstad, en verhinderen geluidsnormen dat er nog vliegverkeer mogelijk is. Men wil zelfs de drukste snelweg van en naar de Antwerpse haven afdekken, om enkel de omwonenden een extra park te schenken, terwijl er al een groot Rivierenhof ligt op nog geen twee kilometer afstand...

De Grap.be pleit dan ook voor het overdekken van de Antwerpse ring, enkel en alleen om er een nieuwe snelweg bovenop te leggen. We pleiten voor het doortrekken van de ring vanuit de Lievekeshoek-tunnel tot aan te E17, zonder eerst terug naar Antwerpen te moeten terugkeren, We pleiten tegen het dichtspijkeren van gewestwegen, die van vier vakken in totaal naar één smal vak in elke richting gaan.

Gelijke kansen, maar expliciet géén gelijkheid

Alle mensen moeten met gelijke kansen kunnen starten. De grap.be vind niet dat je daarna ook verplicht bent om die kansen altijd te grijpen. Misschien wil je dat helemaal niet, misschien ben je blij met een beperktere rijkdom, maar meer vrije tijd? Of gewoon minder ambitieus? Misschien vind je het gewoon lastig om veel spullen te hebben en te moeten onderhouden?

Tegelijk moet mogelijk zijn om kansen wél voluit te grijpen, om risico's te nemen en om hard te werken, zonder dat je daarvoor zwaar gestraft wordt, en zonder dat je verplicht wordt toch gigantisch veel af te geven aan diegenen die er voor kiezen om dat niet te doen.

Praktisch willen we dus echt alle mogelijkheden geven en tegelijk ook veel méér kwaliteit eisen van onderwijs. Want onderwijs biedt kansen aan iedereen. 

Maar we willen geen gigantische herverdeling blijven steunen, waardoor mensen die kansen grijpen allemaal veel te veel moeten afgeven aan mensen die dat niet doen. Zo willen we opzegtermijnen wel afschaffen: Het is niet logisch dat een zelfstandige ondernemer moet betalen voor iemand die kansen niet genoeg grijpt.

We willen vechten tegen discriminatie, bijvoorbeeld op basis van geslacht: We vinden dat mannen expliciet dezelfde kansen moeten krijgen dan vrouwen of holebis, maar vinden niet dat vrouwen hetzelfde als mannen moeten worden: Ze zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig, en moeten dus expliciet gelijke rechten krijgen. Maar het argument dat vrouwen zouden worden gediscrimineerd alleen omdat er minder vrouwen aan de top staan, daar gaan we niet in mee. We geloven dat mannen en vrouwen vaak gewoon andere prioriteiten hebben, en dus andere keuzes maken. In een vrij land moet dat ook blijven kunnen...

Kerntaken overheid

De overheid probeert zich met elk aspect van het leven te moeien, de overheid probeert ook met belastinggeld ondernemer te spelen (waarbij de belastingbetaler het falen mag betalen).

De overheid moet daar expliciet van distancieren en zich op de kerntaken concentreren: Dat gebeurt ondertussen niet. Justitie ligt op apengapen, er zijn al járen te weinig gevangenissen, nergens ter wereld zijn de files zo extreem, we hebben de meeste verkeersdoden, duur en traag internet, de meest belaste en toch verouderde energie distributie enz...

De overheid is als de puber die fanatiek videospelletjes speelt, maar tegelijk zijn huiswerk niet maakt... Zo werk je echt niet aan de toekomst.

Overheid Kutback

De politici en ook ambtenaren willen niet anders dan steeds meer macht en steeds meer invloed. Ze kunnen dat ana het eigen geweten vlot verkopen met de uitleg dat het nodig is voor het collectief, omdat het goed zou zijn voor iedereen als iedereen maar naar heb zou luisteren. Daardoor worden allerlei nieuwe initiatieven genomen, wordt met belastinggeld ondernemertje gespeeld, worden wetten ook door steeds meer ambtenaren gecontroleerd, en wordt er dus steeds meer belasting geld geconfisqueerd om dat te blijven voeden.

Het misverstand bestaat nog steeds dat er een bedrag zou zijn dat de staat afpakt, dat 'genoeg' is en dat als dat is geind de staat niet meer meer belasingen zou opeisen, maar jammer genoeg werkt het zo niet: Als er in Belgie al eens ergens een overschot wordt geboekt gaat dat nooit terug naar de belastingbetaler, maar worden daar altijd nieuwe uitgaven voor uitgevonden. Jammer Genoeg.

De Grap wil dat radicaal terugdraaien: Waar de overheid nu gemiddeld 54% van het BNP (Uw en mijn werk) afneemt, willen we dat terug brengen naar gemiddeld 20%. Dat is slechts ongeveer een derde van wat het nu is. En zelfs iets minder nog dan bijvoorbeeld Zwitserland. Let op: Dat is gemiddeld. Voor de hoogste inkomens zouden we ook begrenzen op 50% belastingsaanslag. Zoals voormalig seksdelinquent socialist Steve Stevaert jaren geleden al zei: Niemand zou meer voor de staat moeten werken dan voor het eigen gezin. Momenteel doet gemiddeld iedereen dat nochtans.