Er moet dringend ingegrepen worden in de overheidsschuld. Ze is gewoon extreem veel te groot.

Een schuld van rond de 100% van het BNP is niet alleen flink ongezond, het is ook een extreem risico als de rente weer gaat stijgen. Een zelfs zeer matige stijging van 1% betekend extra uitgave van ruim 4 miljard per jaar... Je moet er niet aan denken dat er een weer normale rente van rond de 5% of zo bijkomt...

De rente-sneeuwbal wordt zonder ingrijpen een destructieve lawine...

Uitaard moet er dan eerst gezorgd worden dat de begroting op een overschot komt te staan, in plaats van jaarlijks schulden bij te maken.

Daarom moeten er dringend twee rechtzettingen gebeuren.

Omdat er de laatste jaren al gigantische extra belastingen zijn bij gekomen, zijn alle ingrepen nu eindelijk bij de uitgaven ut te voeren.

De waanzinnige verschillen in pensioenen moeten er uit.

Het is echt niet te verantwoorden dat ambtenaren nog steeds een gigantisch pensioen krijgen, dat arbeiders en bedienden gemiddeld slechts te helft krijgen, en het is helemaal van de pot gerukt dat zelfstandigen met minder dan een derde van gemiddelde overheidspensioenen moeten toekomen. 

Als ambtenaren naar een gemiddeld pensioen gaan van werknemers, geeft dat een jaarlijkse besparing geven van zowat 8 miljard. Die ingreep kan dan pijnlijk zijn, het is tenminste eerlijker. En véél zuiniger. 

Een andere ongelijkheid is de pensioenleeftijd... Het zware beroepen schandaal...

Hoewel er natuurlijk iets voor te zeggen was om zware fysieke beroepen toch vroeger met pensioen te laten gaan dan de rest, is het volledig andersom gegaan: Zowat alle ambtenaren staan op de lijst van zware beroepen (geen grap), terwijl anderen er nauwlijks op voorkomen. Zelfstandigen al helemaal niet. Door amtenaren even lang te laten werken als andere stevelingen is weer een besparing mogelijk van al snel een half miljard.

Gigantische subsidies aan openbaar vervoer moeten stoppen

Momenteel krijgen zowel De Lijn als de NMBS gigantische subsidies, die allemaal door de belastingbetaler worden opgehoest, of die nu een trein of bus neemt of niet...

Samen bedraagt die subsidie structureel 4 miljard jaarlijks. Bovendien hebben deze maatschappijen ook nog eens monopolie-posities: het exclusieve recht zonder concurrentie, om openbaar vervoer over weg of spoorweg te mogen inrichten. Dat is wat het zo gigantisch duur maakt natuurlijk: Waarom zouden ze op de kleintjes letten? Niemand kan hen van de positie wegduwen, en de belastingbetaler legt toch altijd bij?...

Door een Sabena-scenario toe te passen op De Lijn en de NMBS, en ook het monopolie los te laten, krijgen we niet alleen enorme besparingen (ongeveer 1.500€ per Belgisch gezin élk jaar opnieuw!), we krijgen wellicht ook veel beter en goedkoper openbaar vervoer. Na de dure Sabena tickets, vliegt iedereen nu vlotter én goedkoper!

Er moet slechts één statuut overblijven voor ambtenaren, zelfstandigen, arbeiders en bedienden.

Amtenaren kunnen in praktijk niet ontslagen worden. We kennen allemaal wel voorbeelden van een leraar die zijn werk helemaal niet doet maar die niet kan ontslagen worden. Of de totaal uitgebluste ambtenaar aan het locket van de gemeente: Ook die blijft levenslang ongestraft burgers persten. Dat is niet alleen allemaal flink ontoelaatbaar: Het is ook heel duur. Alle mensen moeten hetzelfde sociaal stauut krijgen, en moeten dus kunnen ontslagen worden met een beperkte redelijke opzeg.

We kunnen met één derde minder ambtenaren.

Als grenzen worden opengegooid kunnen er tenminste met minder douaniers doen, als tax-on-web (eindelijk) werkt kunnen we met gigantisch veel minder belastingcontroleurs doen, en vanwege het e-locket zijn ook daar weer veel minder ambtenaars nodig. We hebben ten opzichte van onze buurlanden zowat één derde te veel ambtenaren... Dat zijn werkelijk tientallen miljarden weggegooid geld elk jaar, fiscaal van u en mij geconfisceerd...

De echte fraude moet eindelijk minstens een beetje worden aangepakt:

Waar zit de echte fraude? bij mensen die proberen iets meer over te houden van eigen verdiend geld? Of eerder bij de overheid?

De Panama papers bleken over een periode van 25 a 30 jaar in totaal zowat 900 miljoen aan belastingen te hebben ontweken. Dat is zowat 40 miljoen elk jaar aan belastinggeld dat niet kon worden geconfisceerd.

Maar tegelijk fraudeert één enkele overheidsafdeling, die van openbare aanbestedigen, elk jaar voor 4 miljard (referentie artikel Knack).

M.a.w.: Een afdeling van overheidsambtenaren alleen al, fraudeer elk jaar letterlijk (afgerond) 100x méér dan wat ondernemers in alle Panama papers ontwijken.

Dat kan natuurlijk niet: het is niet alleen heel oneerlijk, het is ook nog eens heel erg duur.

De Bijzondere Ambtenaren Inspectie: De BAI

Daarom moet dringend een afdeling inspecteurs worden opgericht, in parallel met de gevreesde BBI, en met minstens dezelfde bevoegdheden, om fraude of misbruik bij ambtenaren op te sporen. Als één afdeling al 4 miljard fraudeert is het moeilijk in te schatten hoeveel de Bijzonder Ambtenaren Inspectie jaarlijk zal opbrengen, maar dat het vele miljarden is staat wel vast...

 

 

De begroting ontspoort al lang niet meer omdat er te weinig belastingen of inkomsten zouden zijn,

Integendeel,

Het gaat volledig fout bij de uitgaven bij de overheid zelf