Sensuur?!? Persvrijheid?! Sociale media?!

De vrijheid van mening staat boven alles, Right?... Nous sommes toch toutes Charlie?!... N'est pas?...

Wel... not really...

Er zijn vele aspecten aan, maar verschillende media hebben eigenlijk hetzelfde doel; verschillende meningen ventileren, zodat de beste komen bovendrijven en draagvlak creeeren...

De sociale media:

Online heeft iedereen de mogelijkheid om de eigen mening te ventileren. Daar zitten soms goeie ideeen bij, maar heel vaak ook heel foute.

De vraag is of je de goeie kan krijgen als je probeert de foute af te blokken, te verbieden, of door ze zelfs zwaar te straffen zoals we recent nog zagen na de fameuze 'Schild en Vriend' uitzending. Het antwoord is; nee, je kan niet op voorhand filteren welke ideeen goed of slecht zijn.

De GRAP.be is daarom voor een véél beperktere interpretatie van de wet die haatzaaien verbied, als beperking van vrijheid van mening.

We kunnen begrijpen dat je wil ingrijpen als iemand specifiek oproept om mensen te doden, door bijvoorbeeld op de roepen tot een aanslag. Maar grapjes over zwarte Piet of seksistische grapjes over mannen? Allemaal prima. (Grapjes over vrouwen natuurlijk ook, bij gelijke rechten hebben ze evengoed het recht om uitgelachen te worden).

Ook grapjes of zelfs stevige meningen over een godsdienst moeten kunnen. De tijd dat het een schandaal was dat Urbanus als priester verkleed over de snelweg hing te preken ligt ver achter ons. Nous sommes toutes Charlie...

Ondertussen heeft niet alleen de staat daar wettelijke allerlei filters in gestoken, we laten ook nog eens toe dat bijvoorbeeld sociale media door het conservatieve Amerikaanse Facebook wordt gefiltert... Zonder enige democratische controle er over...

Het is gezonder Facebook te verbieden ook maar enigszins te filteren, dan om het risico te nemen dat er al eens foute boodschappen worden verspreid.

De pers:

De persvrijheid staat boven alles, right?

Wel... Misschien is dat toch ook een beetje aan het fout lopen, ook specifiek in Belgie.

We hebben in Belgie private pers, en een staatsomroep (twee eigenlijk). En alle pers wordt veronderstelt neurtraal te zijn.

We weten natuurlijk historisch dat pers nooit neutraal is of kan zijn, maar vroeger was dat niet zo'n probleem omdat er genoeg pers was om het evenwicht te bewaren. 

Maar meer en meer is de private pers in Belgie in dezelfde handen gekomen. Een persgroep die zowat alle kranten, zowel op papier als online, in handen gekregen heeft. Het gevolg is niet alleen dat je vaak letterlijk exact hetzelfde artikel in verschillende kranten tegen komt, maar ook dat het zowat altijd dezelfde kleuring en interpretatie van feiten is (duiding met een mooi woord).

Dat is niet gezond.

We hebben voor goeie redenen wetten die monopolies tegenhouden voor bedrijven, om zo te zorgen dat gezonde concurrentie blijft zorgen voor goeie producten tegen betaalbare prijs. Waarom worden die wetten niet toegepast voor pers in Belgie? Het product is de waarheid over feiten: Is die dan minder belangrijk?

Er zijn wel wat private initiatieven zoals NewsMonkey.be of Apache.be, maar zodra die iets te kritisch zijn voor bepaalde bedrijven of ministers (of zelfs voor mainstream journalisten), krijgen ze meteen allerlei dure processen aan hun broek. 

De staatsopmroep VRT:

Tja.. Of ze wel neutraal zijn?... Daar zal iedereen wel een mening over hebben. Er blijken zelfs nogal wat mensen die zelfs vinden dat ze dat niet moeten zijn (Voormalig hoofdredacteur Björn Soenens had daar bijvoorbeeld een andere mening over). Het standpunt van de GRAP.be is dat een staatsomroep sowieso een heel slecht idee is. Hoe kan een staatsomroep in godsnaam neutraal kritisch zijn voor de politiek, als ze vol zit van politieke benoemingen, en als ze afhangt voor financiele middellen van diezelfde politiek voor haar bestaan?!...  Het is een bastion geworden van een aantal overheidsambtenaren zonder nog enige voeling met de echte wereld. Kortelings geleden werd nog beslist om ze allemaal een firmawagen te schenken, om naar Brussel te pendelen...

Dus weg ermee?

Inderdaad: Zo snel mogelijk volledig privatiseren, en de opbrengst er van in de begroting steken.