Bestaande partijen zeggen dat we nóg meer belastingen moeten betalen want er is niet genoeg geld. Links beweert dat dit is omdat de rijken te weinig betalen, en rechts beweerd dat immigranten er mee gaan lopen... Maar niemand ziet de Olifant in de kamer van de Grote Graai: Die zit écht bij de overheid. En daar moet iets aan gebeuren.

We betalen volgens de OESO gemiddeld zowat 54% aan overheidsbeslag in Belgie, zeg maar taksen en belastingen. Zelfs wie dat wel redelijk vind om méér voor de overheid te werken dan voor het eigen gezin, moet zich misschien toch nog steeds afvragen of dat geld wel goed besteed wordt. M.a.w. hebben we inderdaad met stijgende belastingen ook steeds minder armen? Hebben we met atlijd meer taksen ook steeds betere infrastructuur, wegen, internet of electriciteits voorzieningen? Of helpen de zware belastingen voor kortere werkweken, of een vroeger pensioen? Of toch minstens voor lagere werkdruk?...

De waarheid is dat het steeds slechter gaat in Belgie, dat bedrijven er nog steeds wegtrekken om nooit nog terug te keren, dat infrastructuur steeds maar verder afbrokkelt, dat zelfs het gat van de begroting nog groter wordt, en dat steeds vaker zelfs jonge starters Belgie verlaten omdat welvaart creëeren in Belgie te fel wordt beboet...

Waaraan ligt het?

Veel mensen denken dat het is omdat rijken te weinig belastingen betalen, maar dat is helemaal niet zo. Hoewel de Panama papers ongeveer 45 miljoen euro aan belastingen ontwijken elk jaar (omgerekend slechts 4,5€ per Belg), is de fraude die gepleegd wordt door aleen al ambtenaren van openbare aanbestedingen bijn 100x groter... Nogmaals: Alleen al de fraude door ambtenaren van openbare aanbestedingen zijn jaarlijks bijna 100x groter dan alle Panama belastingontwijkingen samen...

Andere zeggen dat het de vreemdelingen zijn die met ons geld daan lopen. Maar ook dat is helemaal niet zo; Zelfs op het toppunt van de migratie crisis waren de kosten slechts ongeveer een miljard. Dat is veel geld, maar is nog niet 0,5% van de belastingen die er dan naartoe gaan (op 250 miljard jaarlijks).

Is het fraude bij de overheid?

Fraude komt bij de overheid zeker voor, en misschien nog meer dan in de privé, maar het is nog veel vaker gewoon totaal mismanagement. Is het fraude als er een feestje van De Lijn bij de opening van een nieuwe lijn bijna 700.000€ moet kosten? of gewoon héél slecht management? In elk geval is het een voorbeeld van waanzinnige verspilling door de overheid, van geld dat door anderen is verdiend en fiscaal werd afgepakt.

OK, een beetje fraude, en vooral mismanagement dan: Is dat het?

Neen... Jammer genoeg is het niet alleen fraude en massal mis-management. Er is nog een factor van groot belang. De Grote Graai van politici en ambtenaren die zichzelf allerlei gigantische aristocratische privileges hebben toegeeigend. 

Het grootste voorbeeld zullen wel de pensioenen zijn, die letterlijk ongeveer 2x hoger zijn dan gemiddelden bij bedienden of arbeiders. Ambtenaren hebben zelfs zowat letterlijk een 3x hoger pensioen dan zelfstandigen en ondernemers.

Ondertussen zijn ook gemiddelde lonen bij amtenaren al jaren hoger dan in de privé, en recent mochten we nog vernemen dan bijvoorbeeld ALLE ambtenaren van de VRT nu ook een spiksplinternieuwe firmawagen krijgen. Dat ondertussen de NMBS enkel nog een eerste klas blijft aanbieden omdat ambtenaren daar gratis mee kunnen reizen, is ook algemeen geweten... Moeten we nog voorbeelden geven? Het is veel te veel om in één keer aan te kaarten, maar volg de blog van de GRAP.be en we houden je op de hoogte...


Loading Conversation