Gelijkheid: Van Wat? Van kansen? of van uitkomst?

Gelijkheid?

  • slide
  • slide
  • slide
Client: Belgie
Task: Development
Skills:
Als je gelijkheid wil, moet je kiezen: Wil je iedereen gelijke kansen geven? Of wil je zorgen dat op het einde iedereen met hetzelfde uitkomt?

Gelijkheid... Wie kan daar nu tegen zijn, right?!...

Wel... Eerst moet je zeggen welke gelijkheid je eigenlijk wil: Gelijkheid van kansen of gelijkheid van uitkomst?

Gelijkheid van kansen betekend dat iedereen een faire start kan maken, dat iedereen minstens redelijke mogelijkheden heeft om zichzelf en geliefden gelukkig te maken.

De Grap is helemaal voor gelijkheid van kansen :

Belangrijke factoren daarin zijn behalve jeugdbescherming of fatsoenlijke ziekteverzekering, en op massaal grotere schaal natuurlijk zaken zoals onderwijs, of toegang tot kennis bijvoorbeeld via internet.

De Grap pleit er voor om die zaken extra veel aandacht te schenken (en neen, aandacht is niet er meer geld naar gooien, want beter is meestal efficienter en dus eerder goedkoper).

Gelijheid van uitkomst betekend dat ongeacht wat je doet of welke tegenslagen je krijgt, dat op het einde toch de uitkomst wordt genivelleerd. 

De Grap is daar op enkele uitzonderingen na, geen geweldig voorstander van:

Als mensen gelijke kansen hebben, zullen sommigen ze echt grijpen en anderen niet of slechts beperkt. De Grap vind dat mensen die kansen feller grijpen, vooral zelf recht hebben op dat resultaat. Het is niet logisch dat mensen die kansen grijpen en het waar maken daarna flink worden bestraft met gigiantische belastingsaanslagen. Mensen die creatiever zijn, of gewoon meer uren werken: Waarom moeten die meer afgeven aan mensen die dat niet doen? Mensen die vaak enorme risico's nemen, hebben en houden in de schaal gooien, of alle geld in slechts 1 enkel aandeel investeren (het eigen bedrijf): waarom worden die in godsnaam daar (zwaar!) voor bestraft als het uiteindelijk winst oplevert? Om nog te zwijgen van het feit dat ze tegelijk zelfs niet eens dezelfde opvang krijgen als het misgaat (geen stempelgeld, geen opzeg van maanden!)

Wat zijn dan de uitzonderingen waar De Grap wel pleit voor gelijkheid van uitkomst?

Het meest belangrijke: gelijke pensioenen!

De ongelijkheid in Belgen voor de pensioenen is ongelooflijk stuitend. Shokkend zelfs! 

Om dat recht te trekken moeten pensieoen ogenblikkelijk allemaal gelijk getrokken worden. Die van zelfstandigen flink naar boven! Om dat te betalen moeten de ambtenaren flink inleveren. Het goede nieuws is dat omdat er zoveel ambtenaren zijn en zo weinig zelfstandigen, dat er wellicht nog geld overblijft om dat voor bedienden/arbeiders nog wat extra op te trekken.

Of misschien kan dat extra geld gebruikt worden om ook zelfstandigen een uitkering als werkloze te geven na het faillissement...

 

Referentie materiaal: Uitleg van professor A. Davies aan de Duquesne universiteit.